Nehézfejű gyerekek - Tanulási nehézségek

Mostanság a gyermekkorban jelentkező tanulási nehézségeket - a korszerűbb orvosi diagnosztikának, a pedagógiai ismeretek bővülésének, valamint a szülők tájékozottságnak is köszönhetően - egyre gyakrabban ismerik fel időben. Mindez azért nagyon fontos, mert az elhanyagolt olvasási, írási, számolási zavarok kihatással vannak az érintett gyermek személyiségfejlődésére és későbbi életére, felnőttkorára...

| Ideál - Reforméletmód magazin 2005 ;17(9):45-47   Celsus Kft. | Sziebig, T.

A tanulási nehézségek a kisiskolás korosz-ály 4-6 százalékát, azon belül is túlnyomórészt a fiúkat érintik.
 • Egyik csoportjába tartoznak azok a zavarok, melyeknek valamilyen hirtelen kiváltó oka van, például a család felbomlása, súlyos betegség stb. Ezek egyértelműen pszichés eredetűek.
 • A másik kategóriába a beiskolázás kezdetétől fennálló problémák sorolhatók. Ezeknél nagy valószínűséggel az agy biológiai érésében valamifajta gát, funkciózavar következett be, aminek következtében a két agyfélteke közötti kommunikáció egyensúlya megbomlik, nehézkessé válik. Az utóbbi típusú tanulási nehézségekkel kapcsolatos tudnivalókról dr. Hollósy Andrea gyermekneurológus, pszichoterapeutát kérdeztük.LEGTÖBBSZÖR NEM IDEGRENDSZERI ZAVAR OKOZZA

ideál: Az iskolakezdéssel egyidejűleg jelentkező tanulási nehézségek mögött kizárólag az agyban fellépő biológiai rendellenesség áll?

- Tény, hogy a két agyfélteke közötti megfelelő kommunikáció elengedhetetlen a tanuláshoz, ám a gyerek fejlődését meghatározó környezeti ártalmak is jelentős szerepet játszanak a zavarok kialakulásában.

FONTOS! Egy mai gyereknek, aki születésétől kezdve televízión, videón, interneten kapja a kész információkat, a hagyományostól eltérőek az olvasási, írási, számolási szokásai. Agyának felfogóképessége más működtetést igényel, és megjegyző, megőrző memóriáját másképp használja. Meggyőződésem szerint nagyon fontos lenne például, hogy a szülő úgy határozza meg a gyerek szokásait, hogy abba a tévénézésen kívül beleférjen az esti meseolvasás is egy tartalmilag, formailag szép könyvből.

A személyes foglalkozásba az is beletartozik, hogy alkalomadtán az anyuka vagy az apuka próbálja visszameséltetni az olvasott történetet a gyermekkel, akit így a megértésre sarkall.

TANULÁSI NEHÉZSÉGEK

DISZLEXIA - az olvasás zavara

A gyerek hiányosan ismeri fel a betűket és a szavakat. Gyakran társul beszédfejlődési, valamint írás- és számolászavarral.

Megnyilvánulási formák

 • Beszédben a hangokat, írásban a betűket kihagyja.
 • A hangokat és a szavakat torzítja, szótagbetoldással képezi, felcseréli.
 • Fordított irányban vagy lassan olvas.
 • Nem emlékszik az elolvasott szöveg tartalmára.
 • Az olvasás szorongással tölti el, nem szereti.
 • Elkerülő magatartást tanúsít, például: kifogásokat keres, hogy ne kelljen a kötelező olvasmányt elolvasni.

DISZGRÁFIA - az írás zavara

Helyesírási készség és a szavak betűzésének zavarát jelenti. Ezeknél a gyerekeknél kifejezetten hátrányos, ha az angol nyelvterületről átvett szóképolvasási módszerrel tanulnak, mert ha nem tudnak szótagolni, helyesen írni sem képesek megtanulni.

Megnyilvánulási formák

 • Nehezen indítja az írást, körülményesen fog neki.
 • Összekeveri a kis- és nagybetűket.
 • Nem tudja megkülönböztetni a rövid és hosszú magánhangzókat és a finomabb árnyalatú kettős mássalhangzókat.
 • Az írástól szorong, ezért nem oldja meg az írásbeli házi feladatokat.

DYSCALCULIA - a számolás zavara

Általában az írási és olvasási zavarhoz társulva jelentkezik, de bizonyos esetekben izoláltan is előfordulhat.

Megnyilvánulási formák

 • Nehézséget jelent a számszimbólumok jelentésének megértése és felismerése.
 • Nehezen érti meg a számok egymáshoz való viszonyát.
 • Nehezen fogja fel az alapvető számtani műveleteket.

MIKORTÓL KÓROS A HIBÁZÁS?

ideál: Mindenkivel előfordul, hogy helytelenül olvas vagy ír valamit, illetve hibásan számol. Mikortól beszélünk tanulási zavarról?

- A probléma az iskolai teljesítmény mércéjével definiálható. Az osztályozás segítségével lehet megállapítani, hogy a kívánt elvárástól elmarad-e a gyerek vagy sem. Mostanában egyre divatosabbá váló gyakorlat, hogy a diákot - annak érdekében, hogy pszichésen jól érezze magát - nem értékelik. Ám ennek hátulütője lehet, hogy nehezebb felismerni azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a mérhető iskolai teljesítményen keresztül könnyen megnyilvánulnak. A zavar foka az elmaradás mértékétől függ, ami sok esetben már az óvodai felmérések alkalmával, a beiskolázás előtt kiderül. Ezeket az óvónő vagy a pszichológus végzi. A felméréshez standard teljesítményteszteket használnak a szakemberek, de a probléma pontos diagnosztizálásához komplex orvosi vizsgálat is szükséges, melynek során a terhesség, a szülés és a korai mozgás- és beszédfejlődés körülményei elemzés alá kerülnek, és feltérképezik az esetleges társuló magatartás- és érzékszervi zavarokat is.

KÖVETKEZMÉNYEK: SZORONGÁS, DEPRESSZIÓ

ideál: Milyen következményei lehetnek annak, ha a tanulási nehézségeket nem, vagy csak későn veszik észre, és a problémát nem kezelik megfelelően?

- Régebben is akadtak problémák az olvasással, írással, számolással, de ezek a nehézségek nem váltak publikussá. Az érintett igyekezett eltitkolni hiányosságát, és próbált elhatárolódni a számára kínos területektől. Otthon nem vett elő könyvet, nem írt levelet, és nem ment eladónak, pénztárosnak, mert ott számolni kell. A nagyobb probléma az, hogy azok az emberek, akiknek a tanulási zavarait nem kezelik, gyakran válnak szorongóvá, társaságban kisebbségi érzésük van, szociális fóbia jellemzi őket. Ez azt jelenti, hogy nem szívesen mennek emberek közé, valamint hajlamosabbak a depresszióra

NE FELEDJÜK! A tanulási problémák olyan mértékű nehézséget jelenthetnek a tanulási folyamatban, hogy az kihat a személyiségfejlődésre. Enyhébb esetekben előfordul, hogy az illető felnőttkorában eljut a diploma megszerzéséig is, de az az átlagemberéhez képest sokszoros energiabefektetést igényel. Sokan felnőttkorban is küzdenek a funkcionális analfabetizmussal, így csak többszöri elolvasás után vagy néha akkor sem tudják értelmezni és visszaadni az olvasott szöveg tartalmát.

CSAK AZ IDŐBEN KEZDETT KEZELÉS SIKERES!

ideál: Az idejében felismert problémáknak milyen kezelési lehetőségei vannak?

- A tanulási zavarok nem múlnak el maguktól, kezelésükhöz szakember segítsége szükséges. A korai szakaszban felismert nehézségek - főleg a diszgráfia - jól kezelhetőek, de ha átsiklunk felettük, úgy már gyerekkorban figyelmetlenségbe, szétszórtságba, rendetlenségbe, agresszivitásba, nemtörődömségbe torkollhatnak, és ezt az állapotot már nehezebb korrigálni.

A gyógyítás komplex pszichoterápiás, gyógypedagógiai, mozgásterápiás, kineziológiai, logopédiai módszerekkel történik, valamint létezik „kémiai gyógymód" is, amely a két agyfélteke együttműködésének javításával tovább növeli a gyógypedagógiai foglalkozás hatékonyságát. A javulás mértéke - a segítséget nyújtó szakemberen túl - függ a zavar mértékétől, a gyermek környezetétől, szociális körülményeitől és attól, hogy időben felismerik-e a problémát, és a szülők hajlandóak-e azzal foglalkozni.

Sziebig Tímea

|
2005-09-05 13:09:50


Lengyelországban is bajt okoz a gyerekeket öngyilkosságra ösztönző internetes játék

Lengyelországban is bajt okoz a gyerekeket öngyilkosság elkövetésére ösztönző, Két bálna néven futó internetes játék, az ügyészség jelenleg négy önmegcsonkítá...


Gyermekkori félelmek

A gyermekkori félelmek az első életévek fontos kísérői: védelmet nyújtanak a „világ meghódítása" közben, és elősegítik a lélek fejlődését.


Apasági szabadságra lesznek jogosultak a cseh férfiak

Hétnapos apasági szabadságra lesznek jogosultak a jövőben a cseh férfiak gyermekük megszületésekor, az egészségbiztosítási törvény erre vonatkozó módosítását p...


Szobatisztaságra szoktatás

Minden gyereknek külön története vagy arról, hogyan szokott le a pelenkáról, és hogyan kezdte el használni a bilit, majd a WC-t. Még a testvérek sem egyformán lesznek s...


Iskolai zaklatás

Rontja a tanulók tanulmányi teljesítményét és magabiztosságát, képességeikbe vetett hitét a hosszan tartó vagy erősödő iskolai zaklatás az Amerikai Pszichológusok ...


+ További hírek
+ További egészségpolitika
hirdetés
^