Öngyilkosság, krízis

Az élettagadó gondolatok, öngyilkossági kísérletek mindig krízisállapotot jeleznek.

öngyilkosság, krízis | Gyógy-ír   Kisalföld | Belényessy, I.
A krízist provokálhatja lelki és testi betegség vagy élethelyzeti és párkapcsolati konfliktus. Az öngyilkossági kísérlet elkövetésekor olyan intenzitással szűkül be a beteg tudata saját, megoldhatatlannak látszó problémájára, hogy elnyomja az élni akarás ősi ösztönét. Ebben az értelemben az öngyilkosságot megkísérlő ember pszichéje a tett pillanatában beteg. Ezért ápolják a túlélőket elmeosztályon.

A krízisben lévő ember szerencsére napjainkban több helyről is kaphat külső segítséget. Ilyen célzattal működnek a lelkisegély-szolgálat telefonjai és a krízisambulanciák.

Prevenciós (megelőző) munkát végeznek a mentálhigiénes szakemberek, orvosok, pszichológusok, terapeuták. De mindezeknél fontosabb szerepe van a környezetnek, a családnak, a tágabb mikroközösségnek, hiszen ők látják a megváltozott viselkedés jeleit. Tudói lehetnek az okoknak is, akár betegségnek, akár magánéleti, párkapcsolati vagy egzisztenciális gondoknak.

Vegyük sorra azokat a veszélyeztető helyzeteket, amelyek élettagadó gondolatokkal párosulhatnak, s amelyekben a szűkebb családi közeg odafordulása és segítő szándéka megakadályozhatja a tragédiát.

Depresszió és kényszerbetegség

A lelki betegségek közül talán a depresszióról és a kényszeres tünetképződésről érdemes külön szólni. A depresszió alapvető tünete a kilátástalanság érzése, ehhez társulhatnak öngyilkossági gondolatok. Általában nem beszél róluk a beteg.

Az odafigyelő környezet leginkább azt érzékeli, hogy a depressziós ember zárkózott, nincsenek igazi céljai, nem tud semminek örülni. A kényszerbetegség bizonyos fajtájában a beteg kényszert érez önmaga elpusztítására. Küzd a kényszeres gondolatok ellen, nem néz ki az emeleti ablakon, mert vonzza a mélység. Elkerüli az utazást vonaton vagy metrón, mert kényszert érez, hogy a sínekre vesse magát.

Tudata a beteg gondolatok ellen tiltakozik, de a napi harc pszichés energiáit felemészti.

Alkoholfüggőség

Gyakori, hogy az öngyilkosságot megkísérlők alkoholfüggő betegek. Az évek hosszú során rendszeresen elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol nemcsak függőséget eredményez, a személyiséget is megváltoztatja.

Bizalmatlanná, gyanakvóvá tesz. A gyanakvó alapattitűd felnagyítja az apró sérelmeket. Ezek az elfogyasztott alkohol hatására tovább torzulnak, olyannyira, hogy súlyuk alatt összeomlik a személyiség. Egyetlen rövidre zárt menekülési út marad, az öngyilkosság. Sok alkoholista választja a halál drasztikus nemét (leggyakrabban talán az önakasztást) féltékenységi és üldöztetéses téveszmék hatására.

Megváltozott cselekvőképesség

Külön említést érdemelnek a maradandó - életminőséget is negatívan érintő - állapotváltozással járó betegségek: bénulások, csonkolások, krónikus állapotképek.

Nemcsak a betegnek kell tudni elfogadni megváltozott önmagát, az őt körülvevő családnak is alkalmazkodnia kell. Az alkalmazkodás néha apró, máskor alapvető szokások rendjét változtatja meg. Akkor szolgálja a beteg érdekét, ha érződik belőle a megmaradt emberi értékek megbecsülése.

Ha a beteg állapotának elfogadása és a család életmódjának megváltoztatása mögött érezhető a szeretet és az összetartozás ereje. Saját rehabilitációs osztályunk példájából mondom: akkor gyógyul gyorsabban az afázia (beszédzavar), ha van kinek elmondani a visszatérő szavakat, akkor mozdul gyorsabban a bénult láb, ha igazi otthon felé indulhat. Az igazi otthon hiányában előjön a depresszió. Ilyenkor kell a gyógyszeres segítség és a pszichoterápia.

Konfliktushelyzetek

A konfliktusok provokálta öngyilkossági kísérletekben mindig szerepe van egyfajta biztonság elveszítésének. Vonatkozik ez a felnőttkori szerelmi háromszögekre ugyanúgy, mint a felnőttséget kereső serdülő szerelmi bánatára, de az érzelmileg elhanyagolt, biztonságot veszített, szülei veszekedése miatt bűntudatot érző gyermekekre is.

Súlyos örökség az utódokra

Az elsődleges védelem, a megelőzés lehetősége az összetartozás erejében, a másikért érzett felelősség felvállalásában rejlik. Az öngyilkosságot elkövetők száma egyes földrajzi helyeken, ezen belül is egyes családokban halmozottan jelentkezik.

Emiatt tartja magát az a téves megközelítés, hogy az öngyilkosság - az élni akarás ösztönének tagadása - örökletes. Egyéni életünk szociális minták megtanulása. A családon belüli öngyilkosság negatív minta. A meghívott halált a fájdalom mellett döbbenet, bűntudat és titok övezi. A bűntudat nehezen, a titok egyáltalán nem dolgozható fel. Csak arra való, hogy élete bármelyik szakaszában krízisbe jutó családtag kövesse a negatív mintát.

Ilyen módon aki akár beteg, akár élethelyzet-nehézségek miatt öngyilkosságot kísérel meg vagy követ el, súlyos örökséget hagy utódaira.

| öngyilkosság, krízis
2007-12-10 17:18:30


Évente csaknem ötezer hívás fut be öngyilkossági szándék miatt a lelkisegély-szolgálathoz

Évente csaknem ötezer olyan hívás fut be a 116-123-as számon elérhető, ingyenes lelki elsősegély-szolgálathoz, amikor a hívó öngyilkossági szándék miatt telefonál ...


Egy gyógyíthatatlan betegnek az amerikai biztosító nem fizette ki a kezelést, de a kegyes halálhoz szükséges gyógyszert igen

Élénk vitát váltott ki az Egyesült Államokban, hogy egy Kaliforniában élő, gyógyíthatatlan beteg asszonynak a biztosítótársaság nem volt hajlandó kifizetni a kezel...


Özvegye szerint Robin Williams fejében "vegyi hadviselés" folyt halála előtt

Robin Williams özvegye egy amerikai tudományos folyóiratban számolt be arról, hogy a színész öngyilkossága előtt súlyos idegrendszeri megbetegedéssel küzdött, és val...


Első ízben részesítettek a kegyes halálban egy kiskorút Belgiumban

A vonatkozó törvény 2014-ben történt módosítása óta első ízben részesítettek kegyes halálban egy kiskorút a saját kérésére Belgiumban – írta szombaton a Het N...


Jelentősen csökkent a fiatalkori öngyilkosságok száma

Az elmúlt harminc évben jelentősen csökkent a befejezett fiatalkori öngyilkosságok száma - írta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataira hivatkozva hétfőn a Magyar...


+ További hírek
+ További egészségpolitika
hirdetés
^