Nincs egy nyugodt percem! - Ha a gyerek hiperaktiv...

Régen a rossz nevelés következményének tartották, ma már tömegjelenség. A gyerekeknek ugyanis mintegy 5%-a hiperaktív. Az érintettek között a fiúk többen vannak, mint a lányok...

| Ideál - Reforméletmód magazin 2006 ;18(1):45-47   Celsus Kft. | Sütő, Gy.
Máté még evés közben sem tud nyugodtan ülni. Játszik a kanállal, billegteti a tányért és a poharat. Alig eszik két falatot, máris felugrik, és futkosni kezd. Az iskolában a problémák tovább halmozódtak. A házi feladat írása többször is katasztrófába torkollott. A kisfiúnak nehezére esett gondos munkát végeznie, és feladatai hemzsegtek a hibától. Édesanyja hiába próbálta bátorítani, ő mindig kiabálni kezdett: „Nem akarok tanulni veled!” Szülei felkeresték a nevelési tanácsadót, és részt vettek egy családterápiás tanfolyamon. Ennek ellenére minden maradt a régiben...

EGYÉRTELMÛ DIAGNÓZIS?

A hiperaktív viselkedést az alábbiak szerint szokták meghatározni:

  • a gyereknek nehezére esik koncentrálni, figyelme elkalandozik, feledékeny
  • a hiperaktivitás van előtérben
  • összpontosítási nehézség és hiperaktivitás egyszerre van jelen.

Nincs olyan teszt a világon, amely egyértelműen kimutatná, hogy egy gyerek hiperaktív vagy sem. A diagnózis felállítását elsősorban az segíti, ha a szakember sokat beszélget a szülőkkel, kérdőíveket töltet ki a gyerekkel, és az iskolában vagy az óvodában tudakozódik a szokásai felől. Szükség van neurológiai vizsgálatra is, miként hallás- és látástesztre, esetleg EEG-re és EKG-ra is.

POZITÍVUMOK

A hiperaktív gyerekeknek sok előnyös tulajdonságuk is van: nyíltak, szívesen barátkoznak, általában igen kreatívak, lelkesek és hallatlanul segítőkészek. Fejlett igazságérzékkel rendelkeznek.

NEGATÍVUMOK

A hiperaktívak gyakran szenvednek attól, hogy nem tudnak sokáig egy dologra figyelni, nincsenek barátaik és iskolai teljesítményük folyamatosan hanyatlik.

A HIPERAKTIVITÁS JELEI

Túlzott cselekvési kényszer

A hiperaktív gyerekek sokat hadonásznak a kezükkel, lóbálják a lábukat vagy csúszkálnak a széken. A tanteremben felállnak a helyükről, nem bírnak ülve maradni. Ösztöneiket követve komiszkodnak, másznak fel bútorokra, falra stb. Mozgásuk még összehangolatlan, ezért gyakran megsérülnek. Hangosan játszanak, szükségük van arra, hogy mindenki rájuk figyeljen, és nehezen tudnak csatlakozni egy közösséghez.

Figyelmetlenség

A túlzott aktivitású gyerekek elhanyagolják a részleteket, hiányzik belőlük a pontosságra törekvés, főként az iskolai feladatoknál. Egyik feladatról hamar áttérnek a másikra anélkül, hogy az előzőt befejezték volna. Huzamosabb ideig képtelenek összpontosítani, és könnyen elterelődik a figyelmük. Ha valaki magyaráz nekik, nem figyelnek. Felületesen végzik a tennivalóikat, nincs kitartásuk. Folyton elveszítik a ceruzáikat, a könyveiket, a játékaikat, és gyakran rendkívül feledékenyek.

Indulatosság

Gondolkodás nélkül, összevissza fecsegnek. Gyakran már a kérdésük kimondása előtt előrukkolnak a válasszal. Szívesen beszélgetnek önmagukkal is. Pillanatnyi hangulataik befolyásolják őket, érzéseiket képtelenek kordában tartani. A legkisebb frusztrációra is indulatosan reagálnak. Főleg az idősebb gyerekek nem tudják palástolni az érzelmeiket és megzabolázni viselkedésüket.

TANULSÁGOS VIZSGÁLATOK

Az agyműködést vizsgáló új eljárások igazolták, hogy az agy figyelmet irányító tartományai a hiperaktív gyerekeknél lényegesen kisebbek, mint a többieknél.

GENETIKAI TÉNYEZŐK

A gének is felelősek lehetnek a hiperaktivitás megjelenéséért. Azokban a családokban, ahol már született figyelemzavaros gyerek, a testvérek között - szemben más családokkal - 5-7-szer nagyobb az esély a szindróma újbóli kialakulására. Ha valamelyik szülő hiperaktív volt, akkor 50%-os a valószínűsége annak, hogy a gyereke is izgő-mozgó, nyugtalan és szétszórt lesz.

CSAK ÓVATOSAN!

A hiperaktív gyerekek szociálisan igen érzékenyek, fejlett igazságérzetük van és elképesztő az alkotókészségük. Emiatt mindenképpen elismerést érde-melnek, ám óvatosan kell bánni velük!

FOLYAMATOK AZ AGYBAN

A genetikai faktorok mellett az agy folyamatai is szerepet játszhatnak a hiperaktivitás létrejöttében. A jobb oldali homloklebeny és a két mélyebben fekvő agyalapi dúc a hiperaktív gyerekeknél az átlagosnál fejletlenebb. Ezek a részek szabályozzák a figyelmet: a jobb oldali homloklebeny a viselkedés megtervezésében játszik szerepet, segít ellenállni a figyelemelterelő részleteknek és megkülönböztetni a jelent a múlttól.

BIOKÉMIAI FOLYAMATOK

Az agy bizonyos területei a kommunikációhoz a dopamin nevű hírvivő anyagot használják. Valószínű, hogy a hiperaktív gyerekeknél akadályokba ütközik a jelek továbbítása az agy e területeinek idegsejtjei között.

SZOCIÁLIS OKOK

A szociális okok között a hiperaktivitásért felelős tényező lehet a koraszülés, az alkoholizmus, a kábítószer-fogyasztás, a terhesség alatti erős dohányzás. A problémát az is kiválthatja, ha baleset vagy fertőzés következtében az agy megsérül.

HOGYAN SEGÍTEHETÜNK?

Pszichoterápia

Az orvosok véleménye szerint enyhe hiperaktivitás esetén a pszichoterápia javulást hoz. A szülő-gyermek kapcsolat alapos vizsgálata és elemzése segít az esetleges zavarok megértésében és feldolgozásában.

Viselkedésterápia

A pszichoterápiának ez a formája növeli a gyerek önbizalmát, segít úrrá lennie a mindennapi helyzeteken, és a szülőben csökkenti a kudarc érzését.

Tréning szülőknek

A speciális foglalkozásokon a szülők megtanulják, hogyan bánjanak a hiperaktív gyerekkel. Elsajátítják, miként segíthetnek gyermeküknek a feladatok megoldásában és abban, hogy pozitívan értékeljék önmagukat.

Kineziológia

Az agresszió, figyelemzavar, szorongás és a koncenrációs zavarok rendezésében a kineziológia segíthet.

Mozgásterápia

Mivel sok hiperaktív gyereknek nehezére esik, hogy mozgását koordinálja, az iskolai időszakot megelőző mozgásterápia előnyére válhat. Az óvodáskorú gyerek finommotoros mozgása javítható úgy is, ha a gyerek rajzol, és papírból képeket vagdos ki. A célzatos mozgás és a sport segít a mozgáskényszer levezetésében, az agresszió oldásában, és hatására a csoporthoz való viszonyulás is javul.

LEGYÜNK KÖVETKEZETESEK!

A családban dívó szabályokat fogalmazzuk meg pontosan, adjunk egyértelmű jelzéseket!

FONTOS TUDNI! A gyerek összezavarodik, ha nevelője hasonló helyzetekben egyszer engedékeny, máskor pedig szigorú. A napi- és a hetirend támpontot ad a gyereknek, így kialakulhat biztonságérzete. Az étkezés, a házi feladat írása, az asztal megterítése stb. lehetőleg történjen mindig azonos időben és hasonlóképpen! Legyen kevés, de egyszerű, könnyen betartható szabály! A tervek megvalósítását ajánlatos pontozni, és összeszámolásuk után jutalmazni.

DICSÉRJÜNK ÉS JUTALMAZZUNK!

Dicsérjük gyermekünket lehetőleg minél többször, és kérjük ki a véleményét a sikeres viselkedésért járó jutalmat illetően! A kisebbek számára jutalom lehet például már az is, ha a szülő felolvas neki egy mesét, vagy ha együtt játszhatnak.

S. Gy.

|
2006-01-09 11:55:54


ADHD és elhízás

Egy kutatás kapcsolatot vél felfedezni a figyelemhiányos-hiperaktív rendellenesség (ADHD) és az elhízás között.


Emelkedett a mentális zavarral kezelt gyermekek száma Amerikában

Nagyobb mértékben emelkedett a mentális zavarok miatt kezelt gyermekek száma az Egyesült Államokban, mint a felnőtteké - állapította meg egy hosszú távú kutatás.


A figyelemhiányos-hiperaktív rendellenesség és más betegségek

Autizmus/Asperger-szindróma – Az autizmussal élők képtelenek érzelmi kötődésre, és gondot okoz nekik a másokkal való interakció. Az autista kisgyermekek gyakran izgat...


A hiperaktivitás és a belső fül zavarai összefüggnek

A belső fül problémái hiperaktivitáshoz vezethetnek - mutatta ki egy amerikai tanulmány. Egereken végzett kísérletek arra utalnak, a belső fül problémái elváltozások...


Autista jegyeket fedeztek fel hiperaktív gyerekekben

A hiperaktív gyerekek majdnem ötödénél tapasztalhatók autizmusra jellemző vonások, ami hátrányosan érinti a mindennapi életüket - mutatta ki egy amerikai kutatás.


+ További hírek
+ További egészségpolitika
hirdetés
^