Agnózia - A megismerés zavara

Az agnózia a megismerési funkció zavara, a felismerési képtelenséggel kapcsolatos, a felismerés folyamatával összefüggő minden zavar idetartozik.

agnózia, megismerés zavara | Gyógy-ír   Kisalföld | Róth, M.
Az agnóziák jellemzői: a felismeréssel és megnevezéssel kapcsolatos folyamatok zavara; az egyén és elemi érzékel és épsége mellett a felismerésre képtelen; ép intellektus és emlékezőképesség; az agykéreg magasabb területeinek sérülése; a környezet észlelése részletekben történik; a beteg képtelen a jellemző tulajdonságok tagolására, kiemelésére.

Az agnóziákon belül 4 terültet különítünk el: az akusztikai(hallási), az optikai (látási), a taktilis (tapintási) és aszomatoagnózia (testséma-zavar).

1. A hallási agnózia annak a képességnek a zavara, amelysegítségével az egyén az ingerként ható jelenséget a hangkép alapján felismeri. A probléma három műveleti szint zavaraira vezethető vissza: a fizikai hang és beszédhang elkülönítésének szintjére, a beszédhangok felismerési és azonosítási szintjére, és a szó egészének érzékelési szintjére. Az akusztikus agnózia fajtái: egyes esetekben a beteg képtelen a hangforrás irányának és távolságának megítélésére; más esetekben nem ismeri fel a hangok eredetét vagy nem képes a beszédhangokat hallás útján megkülönböztetni; szósüketség esetén a beteg a szavakat értelmetlen zörejnek fogja fel; amuzia esetén nem ismeri fel a dallamformákat.

2. Látási agnózia során a beteg megőrzi az elemi látási képességet, de a látott tárgyakat nem ismeri fel, illetve megnevezni nem tudja. Részletekben történik a látás, a részletek egésszé formálása azonban már lehetetlen, némely esetekben az összetett képelemeinek egyidejű felfogására sem képes a beteg. A képességzavar irányulhat a tárgylátásra, az arcfelismerésre, az egész képérzékelésére, a téri tájékozódásra, a színfelismerésre, a betű- és szóalakok felismerésére.

3. A tapintási agnóziánál a tárgyak tapintás útján történő felismerése sérült. A beteg ép érzékelés és leírás után sem képes felismerni vagy meghatározni a tárgyat.

4. A szomatagnózia a testséma érzékelés zavara.

Formái: a sajáttesten való tájékozódás zavara, az ujj megkülönböztetési képtelenség, a jobb-bal tévesztése. (Testséma zavarról azonban csak a tudatzavar és értelmi fogyatékosság kizárása után beszélhetünk.) Az agnóziák mint kórképek beletartoznak a gyógypedagógia rendszerébe. A rehabilitáció során egy komplex tevékenység irányul a kompenzatív nevelésre és a korrekciós eljárásokra. Célunk: az agnóziás egyén társadalmi beilleszkedésének elérése.

| agnózia, megismerés zavara
2007-11-24 14:05:51


A fejsérülés és az agyi betegségek kapcsolata

A fejsérülések rossz hatással lehetnek több száz génre az agyban, és növelik neurológiai, pszichiátriai rendellenességek fellépésének kockázatát a Kaliforniai Egye...


Új idegsejt típus

Az agysérülés gyógyításának lehetőségeit segítheti a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezése, akik olyan új idegsejt csoportot írtak le az agyvelőben, amelyek arra...


Nem különbözik a férfiak és a nők agya

Az agy amigdala nevű magváról szóló tanulmányokat a Rosalind Franklin Tudományegyetem (RFU) chicagói orvosi karának kutatói elemezték, és megállapították, hogy a mag...


Sófüggőség

A Melbourne-i Egyetem Howard Florey Intézetének kutatói azonosították azt az agyi területet, amely a sófüggőségért felelős. A kutatók remélik, hogy a felfedezés seg...


Egy idő után érzéketlenné válik az agy a hazudozásra

A kis füllentések érzéketlenné teszik az emberi agyat a velük járó negatív érzelmekkel szemben, ami egyre nagyobb hazugságokhoz vezethet - derült ki a University Colleg...


+ További hírek
+ További egészségpolitika
hirdetés
^